Starterslening

De hypotheekregels zijn tegenwoordig veel strenger dan voorheen. Veel starters merken dat: ze kunnen niet veel lenen áls ze al in aanmerking komen voor een hypotheek. Toch zijn er ook nu nog steeds mogelijkheden om de financiering rond te krijgen.

Wat is de starterslening?

U wilt voor het eerst een huis kopen, maar de hypotheek waarvoor u in aanmerking komt bij de bank is onvoldoende. Dan kunt u soms bij de gemeente of de provincie een extra lening krijgen boven op uw hypotheek. Dit is de Starterslening.

Hoe werkt het?
U sluit voor de aanschaf van uw eerste woning twee hypotheken af: de eerste hypotheek bij een geldverstrekker en de tweede – de Starterslening – via de gemeente of de provincie bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De Starterslening is dus altijd een aanvulling op uw normale hypotheek. De Starterslening heeft net als uw eerste hypotheek een looptijd van 30 jaar.

Hoeveel kunt u lenen?
De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. Bovendien bepaalt uw gemeente of provincie hoe hoog de maximale lening is en wat de maximale aankoopprijs van uw woning mag zijn.

Rente en aflossing betalen
U begint pas na 3 jaar met het betalen van rente en aflossing van de Starterslening. De eerste periode betaalt u dus niets. De rente wordt voor 15 jaar vastgezet, waardoor de woonlasten in deze periode stabiel blijven. De hypotheekrente mag u aftrekken van de belasting. Ook mag u altijd boetevrij aflossen.

Voor wie?
Uw gemeente of provincie bepaalt wie er voor de Starterslening in aanmerking komen. Zo kan de lening bestemd zijn voor een afgebakende doelgroep of een specifieke wijk of project. U krijgt bovendien alleen een Starterlening als u kredietwaardig bent. De gemeente of provincie vraagt daarom naar uw financiële gegevens.
Doet ook uw gemeente mee aan de Starterslening?

Startershypotheek

Veel geldverstrekkers bieden speciale hypotheken aan voor starters. Zij kijken dan niet alleen naar uw salaris en vermogen, maar ook naar uw carrièreperspectief. De hypotheeknormen kunnen bij goede vooruitzichten wat soepeler gehanteerd worden.
Een startershypotheek kan ook gekoppeld worden aan een garantstelling van de ouders.

Garantstelling ouders

Ouders, schoonouders of grootouders kunnen garant staan voor uw hypotheek. Zij worden dan medeschuldenaar over de hypothecaire lening. U kunt dan een bepaalde hypotheek krijgen, wat zonder de garantstelling niet was gelukt. Uw ouders lopen wel een risico: als u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen, worden zij daarvoor aangesproken.
Een geldverstrekker gaat pas akkoord met de garantstelling als de financiële positie van uw ouders in orde is. Daarnaast wordt ook naar uw toekomstperspectief gekeken, want uiteindelijk is het de bedoeling dat u zelf de hypotheeklasten kunt dragen zonder de garantstelling. Zodra dat het geval is, kan de garantstelling vervallen en zijn uw ouders niet langer medehypotheeknemer.

Schenking van ouders

Ouders mogen hun kinderen tot een bepaald bedrag schenken waarover zij geen belasting hoeven te betalen. Op die manier kunnen zij hun kinderen helpen de hypotheek;asten te betalen of om een woning aan te schaffen.
Er zijn verschillende vrijstellingen:

  • Een jaarlijkse schenking van € 5.277. Dit kan kinderen helpen de hypotheeklasten te betalen.
  • Een eenmalige schenking aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Dat kan een bedrag zijn van € 25.322. Het kind mag dan zelf weten waarvoor hij de schenking gebruikt. Maar het bedrag mag ook verhoogd worden tot € 52.752. Dan moet het meerdere gebruikt worden voor de eigen woning of een studie.

Familiehypotheek

Voor een hypotheek is een gang naar de bank niet altijd nodig. Ouders kunnen bijvoorbeeld ook hun kinderen een hypotheek verstrekken. Er gelden wel duidelijke voorwaarden voor zo’n zogenaamde familiehypotheek. Zo moet de hypotheek geregistreerd worden bij de Belastingsdienst. De lening moet in 30 jaar stap voor stap afgelost worden en de rente moet marktconform zijn. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan, dan vervalt de hypotheekrenteaftrek.

Voordelen voor beide partijen
De familiehypotheek is een uitkomst als iemand door de strenge hypotheekregels de financiering net niet rond kan krijgen. Maar de familiehypotheek biedt ook voordelen aan degene die de hypotheek verstrekt. Hij kan namelijk meer rente ontvangen over het uitgeleende bedrag dan wanneer dat geld op een spaarrekening staat. Deze rente-inkomsten zijn bovendien onbelast.