Nieuwsartikel

Betere bescherming schuldeisers bij flitsfaillissement

Schuldeisers krijgen bij de snelle ontbinding zonder vereffening ook wel een turboliquidatie of flitsfaillissement genoemd van bedrijven die hen nog geld verschuldigd zijn meer verhaalsmogelijkheden bij benadeling.

Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Als ondernemers vinden dat een snelle bedrijfsontbinding onterecht is, kunnen zij hiertegen makkelijker stappen ondernemen. Uiteindelijk blijft het een afweging van iedere schuldeiser zelf, maar de nieuwe richtlijnen moeten bedrijven meer inzicht geven in het financiële plaatje van het bedrijf.
Een bedrijf dat via een turboliquidatie ermee stopt, moet in de toekomst meer informatie geven om te verantwoorden dat een turboliquidatie nodig was. Zo wordt het bestuur verplicht om een slotbalans op te stellen en vast te laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat. Het bedrijf moet ook inzicht geven met jaarrekeningen. Verandering in de bezittingen van de voorafgaande jaren zijn dan beter te controleren.

Verspreid dit artikel:

8-10-2019