Nieuwsartikel

Run op oud energielabel

Door de komst van het duurdere, verplichte energielabel per 1 januari 2021 is er vorig jaar een run ontstaan op het oude label. Zo'n 700.000 huiseigenaren hebben vorig jaar een energielabel aangevraagd. In december was er een duidelijke piek, met ruim 250.000 aanvragen.

Zestig procent van de woningen in Nederland heeft nu een definitief energielabel.  Halverwege 2020 werd bekend dat minister Ollongren het nieuwe energielabel per 1 januari 2021 wilde invoeren, dat aanzienlijk duurder zou uitpakken. De kosten voor het oude label lagen rond tien euro, voor het nieuwe label moet tussen 190 en 300 euro worden betaald. 
Het is sinds 1 januari 2021 niet meer mogelijk om een energielabel online aan te vragen. Er komt nu een erkend deskundige langs om het label vast te stellen. De overheid geeft aan dat de gemiddelde prijs van de aanvraag ongeveer 190 euro is. Volgens Vereniging Eigen Huis vallen de gevraagde bedragen nu al hoger uit. Soms wel tot 300 euro per aanvraag, aldus VEH. De vereniging zegt te blijven pleiten voor een betaalbaar energielabel. Ook omdat het nu nog volstrekt onduidelijk is wat de meerwaarde is van dit nieuwe, duurdere label. 

 

Verspreid dit artikel:

8-1-2021